Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Tel Aviv: Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Tel Aviv

Embassy of Finland
P.O. Box 9101, 6109002 Tel Aviv, Israel
Puh. +972-3-745 6600
E-mail: sanomat.tel@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 29.4.2014

Suomen ja Israelin yhteistyö koulutussektorilla laajeni ammatilliseen koulutukseen

Suomalaiset ammatillisen koulutuksen asiantuntijat vierailivat Israelissa huhtikuussa Israelin merkittävimpiin liikemiehiin kuuluvan Stef Wertheimerin aloitteesta. Suomalaisesta koulutusosaamisesta kiinnostunut filantrooppi haluaa kehittää Israelin ammatillista koulutusta. Kolmipäiväisen vierailun aikana israelilaiset ja suomalaiset perehtyivät yhdessä Suomen ammatillisen koulutuksen järjestelmään, pohtivat sen soveltamista Israelissa sekä keskustelivat tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksista. Keskustelu oli vilkasta ja kiinnostus Suomen järjestelmää kohtaan suurta.

Israelilaisnuoret hakeutuvat yliopistoihin, sillä akateeminen koulutus nähdään usein ainoana tienä arvostettuihin työpaikkoihin. Kiinnostus ammatilliseen koulutukseen on parina viime vuosikymmenenä laskenut, koulutuksen tason ja arvostuksen laskun myötä. Viimeisen 30 vuoden aikana koulutustarjonta on siten yksipuolistunut ja akateemisen koulutuksen saaneiden määrä ylittää työllisyystarpeet. Opetusministeri Shai Piron on julkilausunut tarpeen kehittää ammatillista koulutusta.

Stef Wertheimer toivoo, että israelilaisten asenteet ammatillista koulutusta kohtaan muuttuvat. Hänen mielestään opintojen pitäisi tähdätä ammattiin ja vastata selkeämmin yhteiskunnan tarpeisiin. "Tarvitsemme teollisuus- ja ammattiosaajia, jotta vientimme kasvaa.  Ammatillisen koulutuksen kehittämisen myötä israelilaisyhteiskunta ja sen eri vähemmistöt, mukaan lukien arabit ja ultraortodoksit, menestyvät paremmin." Wertheimerin mielestä koulutus on ainoa työkalu, jolla taata työllisyys sekä tuoda yhteiskunnan eri ryhmät yhteen.

Israelin merkittävimpiin liikemiehiin kuuluva Stef Wertheimer uskoo, että ammatillisen koulutuksen kehittäminen luo työllisyyttä ja tuo yhteiskunnan eri ryhmät yhteen.
Israelin merkittävimpiin liikemiehiin kuuluva Stef Wertheimer uskoo, että ammatillisen koulutuksen kehittäminen luo työllisyyttä ja tuo yhteiskunnan eri ryhmät yhteen.

Wertheimer on perustanut seitsemän teollisuuspuistoa, joista kuusi sijaitsee Israelissa, viisi Galilean ja yksi Negevin alueella, sekä yksi Turkissa. Wertheimerin näkemyksen mukaan teollisuus ja yritystoiminta tuo juutalais- ja arabityöntekijät tiiviisti yhteen, mikä on tärkeää Israelin arabien integroimiseksi israelilaiseen yhteiskuntaan. Koulutus ja työnteko edistävät sopua ja ymmärrystä osapuolten välillä. Toisaalta Wertheimer haluaa myös, että koulutus ja teollisuus toimivat vuorovaikutuksessa.

Israelilainen seminaariyleisö oli erityisen vaikuttunut, että Suomessa on onnistuttu luomaan toimiva ja arvostettu ammatillinen koulutusjärjestelmä, joka on luotu työllisyystarpeita silmällä pitäen, jota koulutusta arvostetaan ja jonka suorittaneita arvostetaan työmarkkinoilla. Suurlähettiläs Leena-Kaisa Mikkola korosti, että tasa-arvoisen ja laadukkaan koulujärjestelmän luominen Suomeen vaati aikaa ja koordinoitua yhteistyötä, jossa oli mukana tahoja yhteiskunnan eri osa-alueilta, myös työelämästä.

Vierailun lopussa molemmat osapuolet toivoivat, että yhteistyö jatkuu tulevaisuudessa. Wertheimerin perustaman Zur Lavon Training Centerin koulutuskonsultti Dan Sharon visioi, että Zur Lavon perustaa ammatillisen oppimiskeskuksen sekä ammattikorkeakoulun Suomen mallista oppia hakien. Seuraavaksi suunnitteilla on vierailudelegaatio, joka tutustuisi Suomen koulutukseen paikan päällä.

Näkökulmia Suomen ammatillisen koulutuksen järjestelmään tarjosivat Opetushallituksen neuvonantaja Kristiina Volmari, Haaga-Helian ammatillisen opettajakorkeakoulun johtaja Jari Laukia sekä Koulutuskeskus Sedun johtaja Reija Lepola ja kansainvälisten asioiden päällikkö Kirsi Lounela.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 5.5.2014


© Suomen suurlähetystö, Tel Aviv | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot