Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Tel Aviv: Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Tel Aviv

Embassy of Finland
P.O. Box 9101, 6109002 Tel Aviv, Israel
Puh. +972-3-745 6600
E-mail: sanomat.tel@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 16.11.2015

Suomen suurlähetystö Tel Avivissa tarjoaa neljää korkeakouluharjoittelupaikkaa vuonna 2016

Harjoittelijan tärkeimmät työtehtävät ovat:

- Avustaminen tiedonhankinnassa ja raportoinnissa.

- Avustaminen vierailujärjestelyissä ml. korkean tason vierailut.

- Osallistumisen erilaisiin kokouksiin, briiffauksiin ja seminaareihin ja niistä raportoiminen.

- Projektiluontoiset selvitys- ja seurantatehtävät, esim. EU-yhteistyöhön ja paikallisen yhteistyön määrärahalla toteutettaviin kehitysyhteistyöprojekteihin liittyen.

- Avustaminen suurlähetystön järjestämien vienninedistämis-, kulttuuri- ja Suomi-promootiotapahtumien järjestämisessä.

- Juttujen toimittaminen suurlähetystön verkkosivuille.

- Muut edustuston päällikön erikseen määräämät tehtävät

Harjoittelijan toivotaan olevan opintojensa loppuvaiheessa. Opintotaustana sopivia ovat esimerkiksi yhteiskuntatieteet kuten kansainvälinen politiikka tai valtio-oppi. Myös muut alat voidaan huomioida mikäli hakijan muu osaaminen ja kokemus antavat edellytykset tehtävien menestykselliseen hoitamiseen. Harjoittelijalta odotetaan erinomaista suomen ja englannin taitoa sekä hyviä viestintätaitoja näillä kielillä, erityisesti sujuvaa kirjallista viestintää. Muut kielet, erityisesti heprea tai arabia ovat eduksi. Tehtävä vaatii Israelin ja palestiinalaisten väliseen rauhanprosessiin sekä Lähi-idän alueelliseen tilanteeseen liittyvien kysymysten perustuntemusta sekä perustietoja EU:n toiminnasta. Tehtävässä tarvitaan hyvät perustaidot tietojenkäsittelyssä ja tiedonhaussa. Harjoittelijalta edellytetään hyviä sosiaalisia taitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja valmiutta omaksua uusia, laajoja asiakokonaisuuksia. Lähi-idän toimintaympäristössä tarpeen on myös kyky sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin, joustavuus ja paineensietokyky.

Harjoittelupaikkoja on neljä, joihin kaikkiin haetaan tässä samassa haussa. Harjoitteluajankohdat ovat 1) 18.1.-17.4., 2) 18.4.-17.7., 3) elo-lokakuu, 4) marras-tammikuu. Hakijoita pyydetään hakemuksessa kertomaan mille em. ajankohdista hakevat harjoittelijaksi (voi mainita useita). Kukin harjoitteluperiodi on kestoltaan kolme kuukautta. Harjoittelijan bruttopalkka ilman työnantajan sivukuluja 1173 euroa/kk. Harjoittelijalla tulee olla oppilaitoksen rahoitustukea noin 1000 euroa/kk, kolmas kuukausi kokonaan työnantajan kustantamana mahdollinen. Hakijoiden tulee hakemuksessa mainita onko heillä jo oppilaitoksen myöntämä harjoitteluapuraha tai koska he saavat tiedon apurahan myöntämisestä.

Viimeinen hakupäivä on 9.12.2015. Hakemukset joiden liitteenä on cv tulee lähettää Suomen suurlähetystöön Tel Aviviin Ulla Hakaselle ulla.hakanen@formin.fi, jolta saa myös lisätietoja.

Tulosta

Päivitetty 16.11.2015


© Suomen suurlähetystö, Tel Aviv | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot