Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Tel Aviv: Paikallisen yhteistyön määräraha

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Tel Aviv

Embassy of Finland
P.O. Box 39666, 6139601 Tel Aviv, Israel
Puh. +972-3-745 6600
E-mail: sanomat.tel@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Paikallisen yhteistyön määräraha


Suomen Tel Avivin suurlähetystö ei tällä hetkellä ota vastaan PYM-määrärahahakemuksia

Paikallisen yhteistyön määräraha (PYM) on osa Suomen kehitysyhteistyötä ja sillä edistetään paikallisen kansalaisyhteiskunnan toimintaa tavoitteellisten hankkeiden toteuttamiseksi. Paikallisen yhteistyön määrärahan perustana ovat Suomen kehityspolitiikan tavoitteet, erityisesti ihmisoikeuksien edistäminen, demokraattisen ja vastuullisen yhteiskunnan vahvistaminen sekä luonnonvarojen kestävän hallinnan ja ympäristönsuojelun tukeminen. Hankkeissa tulee ottaa huomioon ja edistää kehityspoliittisessa ohjelmassa määriteltyjä läpileikkaavia tavoitteita, joita ovat sukupuolten tasa-arvo, eriarvoisuuden vähentäminen ja ilmastokestävyys.

Suurlähetystö tukee PYM:llä israelilaisten kansalaisjärjestöjen rajat ylittäviä hankkeita, joiden hyödynsaajia ovat palestiinalaiset Länsirannalla, ml. Itä-Jerusalem ja Gazassa Hankkeiden tulee tukea rauhanprosessia, israelilaisten ja palestiinalaisten dialogia sekä palestiinalaisten ihmisoikeuksia. Vuosittain käytössä oleva määräraha on ollut suuruudeltaan noin 100 000 euroa.

Tel Avivin suurlähetystön PYM painopistealueet ovat:

  • Rauhanprosessin tukeminen dialogihankkein
  • Ihmisoikeudet
  • Ympäristö

Millaisia projekteja rahoitetaan PYM:n kautta?

Edustusto ottaa vastaan hakemuksia ensisijaisesti israelilaisilta kansalaisjärjestöiltä erillisten hankkeiden toteuttamiseksi. Joissain tapauksissa voidaan tukea myös muiden israelilaisten voittoa tavoittelemattomien kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kriteerit täyttäviä israelilais-palestiinalaisia kehitysyhteistyöhankkeita (tutkimusyhteisöt, riippumattomat tiedotusvälineet, kulttuurilaitokset, etujärjestöt).

Paikallisen yhteistyön määrärahaa ei voida käyttää hallituksen, kuntien, ministeriöiden, poliittisten puolueiden, yksityishenkilöiden tai yksityisten liiketointen tukemiseen, puhtaasti uskonnolliseen toimintaan tai hyväntekeväisyyteen, mikroluottoihin tai suomalaisten järjestöjen tukemiseen.

Jordanjoen elvyttämishankkeesta
Jordanjoen elvyttämishankkeesta

Miten rahoitusta voi hakea? 


PYM-hankkeiden haku on jatkuva. Esityksiä arvioidaan sen mukaan miten ne vastaavat edellä lueteltuja Suomen kehityspolitiikan tavoitteita ja lähetystön PYM-painopistealueita sekä hankesuunnitelman laadun ja toteutettavuuden perusteella. Laatukriteereihin sisältyy ihmisoikeusperustainen lähestymistapa kehitysyhteistyöhön (HRBA) ja tulosperustainen johtaminen (RBM).

Kiinnostuneet voivat olla yhteydessä edustuston päällikön sijaiseen Niina Nykäseen, niina.nykanen@formin.fi, puh. +972 3 745 6600.Suurlähetystön tukemat PYM-hankkeet vuonna 2016
 

1) Elektroniikkajäte eteläisellä Länsirannalla: ympäristön suojelu ja yhteistyön edistäminen

Toteuttava taho: AJEEC-NISPED (Arab Jewish Center for Equality, Empowerment and Cooperation-Negev Institute for Strategies of Peace and Development )

Budjetti: 60 000€ (kolmen vuoden ajan 2015-2017)

AJEEC-NISPED pyrkii edistämään sosiaalista muutosta, arabien ja juutalaisten yhteistyötä ja tasa-arvoa Israelin arabien parissa sekä Lähi-idän alueella. Hankkeen laajempana tavoitteena on tervehdyttää palestiinalaisten ja israelilaisten välisiä suhteita elektroniikkajätteen käsittelyn ja säilytyksen osalta ja vaikuttaa näin positiivisesti paikallisväestön elinympäristöön, terveyteen ja talouteen. Hanke edistää elektroniikkajäteteollisuudelle taloudellisesti kannattavan ja ympäristöystävällisen mallin luomista, jossa jätteen poltto korvataan kierrätyksellä. Tämän lisäksi tuetaan palestiinalaisten jätteenkäsittelijöiden mahdollisuuksia kannattavaan liiketoimintaan.

2) Liikkumisrajoitusten poistaminen – oikeusapu ja naisten tukeminen positiivisen muutoksen tekijöinä

Toteuttava taho: Gisha

Budjetti: 45 000€

Gisha on israelilainen ihmisoikeusjärjestö joka edistää palestiinalaisten vapaata liikkuvuutta, erityisesti Gazan alueella. Gisha on ainoa israelilaisjärjestö jonka toiminta keskittyy nimenomaan Gazaan. Hanke "Liikkumisrajoitusten poistaminen - oikeusapu ja naisten tukeminen positiivisen muutoksen tekijöinä" keskittyy naisiin, joihin Gazaa koskevat liikkumisrajoitukset, Gazan ja Länsirannan erillisyys ja vaikea pääsy erityisellä tavalla vaikuttavat. Hankkeen tavoitteena on lisätä naisten mahdollisuuksia koulutukseen, ammattiin, liikkuvuuteen ja perhe-elämään. Gisha pyrkii lieventämään Gazaa koskevia matkustusrajoituksia oikeusavun, naisten kokemuksiin kohdistuvan tutkimuksen ja kohdennetun vaikuttamistyön avulla.

3) Siirtokuntarakentamisen seuraaminen

Toteuttava taho: Peace Now

Budjetti: 50 000€

Peace Now on Israelin vanhimpia rauhanjärjestöjä. Sen siirtokuntaohjelma (Settlement Watch) seuraa ja analysoi siirtokuntien kehitystä ja tiedottaa suurta yleisöä aiheesta. Peace Now'n siirtokuntarakentamista seuraava ohjelma on ainoa, joka systemaattisesti tarkkailee tilannetta Länsirannalla. Ohjelman tietoja käyttää sekä kansainvälinen että Israelin media, hallitukset ja kansalaisjärjestöt.

Hankkeen yleistavoite on edistää kahden valtion ratkaisua pyrkimällä estämään siirtokuntien laajenemista. Konkreettisia tavoitteita ovat siirtokuntarakentamisen ja rakennussuunnitelmien tarkkailu, asianosaisten ja sidosryhmien koulutus koskien siirtokuntien kehitystä sekä laittoman rakentamisen estäminen. Hankkeen aktiviteetteihin kuuluu aineiston keräys ja analyysi, vaikuttamistyö, tiedotus ja oikeudellinen työ.

4) Rauhan ja urheilun ystävyyskoulut

Toteuttava taho: The Peres Center for Peace

Budjetti: 45 000€

Rauhan ja urheilun ystävyyskoulut (The Twinned Peace Sport Schools) on Lähi-idän pisimpään jatkunut urheiluun keskittyvä dialogihanke. Se tuo yhteen israelilaisia ja palestiinalaisia lapsia turvallisessa, terveellisessä ja viihtyisässä ympäristössä, joka rakentuu tasa-arvon, erilaisuudenhyväksymisen ja molemminpuolisen kunnioituksen ilmapiirille. Vuonna 2002 alkaneen projektin aktiviteetteihin osallistuu vuosittain satoja 6–18-vuotiaita poikia ja tyttöjä. Ohjelman tavoitteena on 1) edistää asenteiden ja käsitysten positiivista muutosta ja heikentää stereotypioita juutalais- ja arabilasten parissa sekä 2) poikien ja tyttöjen jalkapalloharrastuksen kautta vahvistaa itseluottamusta ja näin kehittää osallistujien kognitiivisia ja sosiaalisia taitoja, kasvattaa tiimityö- ja johtamistaitoja ja motivaatiota. Suomen rahoituksella mahdollistetaan neljänkymmenen palestiinalaislapsen osallistuminen ohjelmaan.
 

Peres Center for Peace jalkapalloturnauksesta, turnaukseen osallistuneita israelilaisia ja palestiinalaisia lapsia ja lähetystön henkilökuntaa
Peres Center for Peace jalkapalloturnauksesta

Lue lisää:

pdfPYM hankkeet vuosina 2005-2015

pdfResults Based Management (RBM) guidance note

pdfResults Framework example

pdfHuman Rights Based Approach (HRBA) guidance note
 


Juttuja suurlähetystön tukemista hankkeista:

http://finland.org.il/public/default.aspx?contentid=336124&nodeid=39298&contentlan=1&culture=fi-FI

http://finland.org.il/public/default.aspx?contentid=311480&nodeid=39298&contentlan=1&culture=fi-FI

Tulosta

Päivitetty 5.9.2017


© Suomen suurlähetystö, Tel Aviv | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot