Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Tel Aviv: Ajankohtaista: Uutiset

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Tel Aviv

Embassy of Finland
P.O. Box 9101, 6109002 Tel Aviv, Israel
Puh. +972-3-745 6600
E-mail: sanomat.tel@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 8.11.2016

Korkeakouluharjoittelupaikkoja Suomen suurlähetystössä Tel Avivissa vuonna 2017

Harjoittelijan tärkeimmät työtehtävät:

-Avustaminen tiedonhankinnassa ja raportoinnissa

-Avustaminen vierailujärjestelyissä ml. korkean tason vierailut

-Osallistuminen erilaisiin kokouksiin, briiffauksiin ja seminaareihin ja niistä raportoiminen

-Projektiluontoiset selvitys- ja seurantatehtävät, esim. EU-yhteistyöhön ja paikallisen yhteistyön määrärahalla toteuttaviin kehitysyhteistyöprojekteihin liittyen

-Avustaminen suurlähetystön järjestämien vienninedistämis-, kulttuuri- ja Suomi-promootiotapahtuminen järjestämisessä

-Juttujen toimittaminen edustuston verkkosivuille

-Sisällöntuotanto edustuston sosiaaliseen mediaan

-Muut edustuston päällikön erikseen määräämät tehtävät

Harjoittelijan toivotaan olevan opintojensa loppuvaiheessa. Opintotaustana sopivia ovat esimerkiksi yhteiskuntatieteet kuten kansainvälinen politiikka tai valtio-oppi. Myös muut alat voidaan huomioida, mikäli hakijan muu osaaminen ja kokemus antavat edellytykset tehtävien menestykselliseen hoitamiseen.

Harjoittelijalta odotetaan erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa sekä hyviä viestintätaitoja näillä kielillä, erityisesti sujuvaa kirjallista viestintää. Muut kielet, erityisesti heprea tai arabia ovat eduksi. Tehtävä vaatii Israelin ja palestiinalaisten väliseen rauhanprosessiin sekä Lähi-idän alueelliseen tilanteeseen liittyvien kysymysten perustuntemusta sekä perustietoja EU:n toiminnasta.

Tehtävässä tarvitaan hyvät perustaidot tietojenkäsittelyssä ja tiedonhaussa. Harjoittelijalta edellytetään hyviä sosiaalisia taitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja valmiutta omaksua uusia, laajoja asiakokonaisuuksia. Lähi-idän toimintaympäristössä tarpeen on myös kyky sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin, joustavuus ja paineensietokyky.

Harjoitteluajankohdat ovat 1) 27.7.2017-26.10.2017, 2) 24.10.2017-23.1.2018. Hakijoita pyydetään hakemuksessa kertomaan kummalle em. ajankohdista hakevat harjoittelijaksi (voi mainita molemmat). Harjoittelijoiden bruttopalkka ilman työnantajan sivukuluja on noin 1200 euroa/kk. Harjoittelijalla tulee olla oppilaitoksen rahoitustukea noin 1000 euroa/kk, kolmas kuukausi kokonaan työnantajan kustantamana on mahdollinen. Hakijoiden tulee hakemuksessa mainita onko heillä jo oppilaitoksen myöntämä harjoitteluapuraha tai koska he saavat tiedon apurahan myöntämisestä.

Viimeinen hakupäivä on 11.12.2016. Hakemukset, joiden liitteenä on CV tulee lähettää Suomen suurlähetystöön Tel Aviviin Niina Nykäselle niina.nykanen@formin.fi, jolta saa myös lisätietoja.

 

Tulosta

Päivitetty 25.11.2016


© Suomen suurlähetystö, Tel Aviv | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot