Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Handel som stödjer utveckling - Finlands ambassad, Tel Aviv : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Tel Aviv

Embassy of Finland
P.O. Box 9101, 6109002 Tel Aviv, Israel
Tel. +972-3-745 6600
E-mail: sanomat.tel@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 7.1.2013 | Utrikesministeriets utvecklingsinformation

Handel som stödjer utveckling

Nu finns det nya riktlinjer för hur utvecklingssamarbetet och handeln ska stödja varandra. Det främsta målet är att skapa människovärdiga arbetsplatser och företagsamhet.

Handel och utveckling, ministrarna Hautala och Stubb. Foto: Timo Ikonen.Utvecklingsminister Heidi Hautala och Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb presenterar handlingsprogrammet för handel och utveckling. Foto: Timo Ikonen

Utvecklingsminister Heidi Hautala och Europa- och handelsminister Alexander Stubb offentliggjorde tillsammans det nya handlingsprogrammet för hur utvecklingssamarbetet ska stödja handeln.

Civilsamhället och världens fattiga ska engageras i affärsverksamheten. Om människor har arbete minskar fattigdomen.

”Den privata sektorn måste utvecklas för att fattigdomen ska minska”, sade chefen för utrikesministeriets utvecklingspolitiska avdelning Jorma Julin när handlingsprogrammet offentliggjordes.

”Finlands utvecklingssamarbete har redan stött handeln i flera år. De traditionella instrumenten för handel och utveckling, utvecklingsfinansieringsbolaget Finnfund och programmet Finnpartnership, finns ännu med och de utvecklas hela tiden. Dessutom är många nya initiativ på gång”, berättade Julin.

Viktigt att ge människor egenmakt

Enligt utvecklingsminister Hautala kan också civilsamhället vara en aktör inom handel och utveckling genom så kallat PPP-samarbete (public, private, people).
Hautala anser att det behövs god förvaltning och mänskliga rättigheter för att utveckla den privata sektorns affärsmiljö, och där spelar civilsamhället en viktig roll.

”Det är viktigt att ge människor egenmakt, så att de kan försörja sig själva och påverka sitt eget liv. När arbetsförhållandena blir bättre utvecklas också de mänskliga rättigheterna. Det är viktigt att det skapas människovärdiga arbetsplatser. De allra fattigaste människorna kan fås med i affärslivet till exempel genom att yrkesutbildningen utvecklas i utvecklingsländerna”, sade Hautala.

Företagen och civilsamhället har båda en viktig roll i att främja utvecklingsländernas ekonomi.

Minister Hautala tyckte att man borde överväga att grunda en affärslivets organisation för utvecklingssamarbete för företagare, som kunde vara utrikesministeriets partner när det gäller att utveckla nya stödformer.

Frihandel bas för välstånd

Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb anser att man måste vara fördomsfri när man talar om handel och utveckling.

”Utveckling uppnås både genom näringslivet och genom utvecklingssamarbete, båda behövs. Fattigdomen minskar genom att välståndet ökar och människor får jobb”, sade minister Stubb.

Stubb anser att frihandel är basen för välstånd.

”Utgående från mina egna erfarenheter upplevs EU:s handelspolitik ofta som orättvis i utvecklingsländerna. EU borde gå in för att liberalisera handeln, inte skapa hinder och skyddsmurar”, sade Stubb.

Miikka Niskanen från World Vision berättade att deras avsikt är att öka företagens och den privata sektorn andel i organisationens verksamhet.
”Det är viktigt för att bryta utvecklingsländernas biståndsberoende. Det behövs en inkluderande och sysselsättande grön ekonomi och företagsekonomi som svarar mot de fattigas behov.”
Niskanen berömde det nya handlingsprogrammet. Han ansåg ändå att en brist är att det saknas nya finansieringsmekanismer för affärsverksamhet som skulle gynna fattiga.

Företagsamhet utplånar fattigdom

”Fattigdom utplånas inte genom bistånd utan genom företagsamhet”, hävdade UPM:s chef för samhällsansvar Marko Janhunen.

Han ansåg att det är utmärkt att man betonar kampen mot korruption och för god förvaltning i det nya handlingsprogrammet.

”På så vis skapas möjligheter för finländska företag att investera i utvecklingsländer. När det går bra för företagen går det bra för alla eftersom företagen skapar jobb.”

Outi Einola-Head

 

 

Skriv ut

Uppdaterat 7.1.2013


© Finlands ambassaden, Tel Aviv | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter