Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Kandidatnomineringen till millenniumpriset för teknologi 2014 - Finlands ambassad, Tel Aviv : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Tel Aviv

Embassy of Finland
P.O. Box 39666, 6139601 Tel Aviv, Israel
Tel. +972-3-745 6600
E-mail: sanomat.tel@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 28.1.2013

Kandidatnomineringen till millenniumpriset för teknologi 2014

Teknikakademien i Finland har öppnats nomineringen till Millenniumpriset för teknologi 2014. Kandidater kan nomineras av representanter för universitet, forskningsinstitut och andra akademiska aktörer samt företag i hela världen. Priset delas ut vartannat år och är ett av de största vetenskaps- och teknologiprisen i världen med en prissumma på minst en miljon euro. Nomineringstiden är 14.1–31.7.2013 och pristagaren eller pristagarna offentliggörs i juni 2014.

Millennium-logo

 

 

 

 

 

Millenniumpriset för teknologi beviljas för en innovation som främjar hållbar utveckling och förbättrar människornas livskvalitet. Innovationen ska redan ha praktiska tillämpningar och dokumenterad fortsatt utveckling av tillämpningar. Därtill ska den främja högklassigt vetenskapligt och teknologiskt forsknings- och utvecklingsarbete. Priset kan beviljas en person eller en forskargrupp. Kandidaterna kan vara av vilken nationalitet som helst och representera vilket teknologiskt delområde som helst utom militärteknologi.

Noggrann urvalsprocess

Bedömnings- och urvalsprocessen för Millenniumpriset är mycket grundlig. En internationell jury bestående av åtta ledande vetenskapsidkare analyserar och bedömer de nominerade kandidaterna. Juryns medlemmar utses av Teknikakademiens styrelse på förslag av Aalto-universitetet.

Millennium

I bedömningen av kandidaterna använder juryn ett flertal olika kriterier. Ett krav är att innovationen redan har visat sig vara till nytta för en stor del av mänskligheten. Därtill ska den främja hållbar utveckling. De nominerade ska också själva fortsättningsvis vara engagerade i sin banbrytande forskning. Kandidater kan nomineras av representanter för vetenskaps- och ingenjörsakademier, universitet, forskningsinstitut, företag och organisationer. Sig själv kan man inte nominera.

Bedömningen av kandidaterna inleds genom att den internationella juryn fördjupar sig i det material som tillsänts av den nominerande parten. Juryn analyserar extra ingående de mest lovande kandidaterna och gör en sk. kortlista över potentiella pristagare. Listan presenteras för Teknikakademiens styrelse. Då styrelsen godkänt kandidatlistan rekommenderar juryn en eller flera mottagare av huvudpriset. Det slutliga beslutet fattas av Teknikakademiens styrelse.

Teknikakademien

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 28.1.2013


© Finlands ambassaden, Tel Aviv | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter