Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Ulkoministeri Tuomiojan joulutervehdys - Suomen suurlähetystö, Tel Aviv : Ajankohtaista : Uutiset

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Tel Aviv

Embassy of Finland
P.O. Box 9101, 6109002 Tel Aviv, Israel
Puh. +972-3-745 6600
E-mail: sanomat.tel@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 30.12.2013

Ulkoministeri Tuomiojan joulutervehdys

Kulunut vuosi on ollut kansainvälisessä politiikassa vilkas. Ulkoministeriössä on työskennelty hartiavoimin sen puolesta, että Suomen ja suomalaisten näkemykset vaikuttavat maailmassa.

Haluan kiittää hyvästä yhteistyöstä eri tahojen kanssa ja erityisesti kansalaisyhteiskunnan edustajia monista rakentavista keskusteluista vuoden aikana.

Kuluneen vuoden aikana erityistä uutta on ollut arktisten asioiden nousu keskeiseksi politiikan aiheeksi. Suomen hallituksen arktinen strategia valmistui ja siinä esitetyt tavoitteet kertovat siitä, että Suomen arktiset tavoitteet ovat osa kestävän kehityksen politiikkaa. Ympäristön asettamat reunaehdot tulee aina ottaa huomioon. Suomelle kaikella arktisella toiminnalla on merkitystä, koska maapallon 60. pohjoisen leveyspiirin pohjoispuolella asuvista lähes joka kolmas on suomalainen.

Tuemme Arktisen neuvoston työtä ja haluamme olla sen piirissä kehittämässä nopeasti tarvittavia yhteisiä ympäristö- ja liikennesopimuksia.

Toinen tänä vuonna erityisesti pinnalle noussut kysymys koskee tiedonvälityksen turvallisuutta ja suojaamista. Kyberasiat ovat yhä enenevässä määrin ulkoministerin agendalla ja kyberturvallisuudesta on tullut tärkeä osa turvallisuuspolitiikkaa. Modernin informaatioteknologian ja Internetin mahdollisuudet ovat tunnetusti huikeat. Niillä on tänä päivänä olennainen merkitys muun muassa taloudellisessa kehityksessä ja innovaatioiden syntymisessä. Siksi on tärkeää, että Internet on jatkossakin yksi ja yhteinen. Sen on oltava kaikkien ulottuvilla ja käyttäjien on voitava luottaa siihen.

Modernilla teknologialla ja Internetillä on kuitenkin myös pimeä puolensa, jonka olemme saaneet tuta tietoverkkoomme kohdistuneen vakoilun myötä. Kyberturvallisuuden kehittäminen edellyttää kansallisen toiminnan ohella moniulotteista kansainvälistä yhteistyötä. Valtioiden välisessä yhteistyössä luottamusta lisäävät toimet ovat keskeisessä roolissa.

Kansainvälisessä keskustelussa on noussut korostetusti esille kysymys Internetin hallinasta. Suomi katsoo, että Internetin hallinnan tulee jatkossakin tapahtua monitoimijamalliin perustuvassa yhteistyössä, jossa ovat mukana valtiot, kansainväliset järjestöt, kansalaisyhteiskunta ja yksityissektori. Monitoimijamalli korostuu myös Suomen kyberstrategiassa, joka hyväksyttiin tammikuussa 2013.

Ihmisoikeudet ja kansalaisvapaudet ovat voimassa myös Internetissä. Hallitusten toimenpiteiden ei pitäisi koskaan heikentää niiden toteutumista. Liikkeellä on myös ristikkäisiä motiiveja, kuten halua rajoittaa Internetin vapautta. Internetin valvonnassa pitää noudattaa demokraattisen ja avoimen oikeusvaltion periaatteita sekä kunnioittaa ihmisoikeuksia mukaan lukien yksityisyyden suojaa. Hallitusten tehtävä on huolehtia siitä, että voimassa on riittävä lainsäädäntö säätelemään valvontaa. Samoin tulee määritellä, missä oloissa valvonta voi tapahtua laillisesti.

Haluan toivottaa kaikille koko ulkoministeriön puolesta hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta.

Erkki Tuomioja
ulkoministeri

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.12.2013


© Suomen suurlähetystö, Tel Aviv | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot