Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Utrikesminister Tuomiojas julhälsning - Finlands ambassad, Tel Aviv : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Tel Aviv

Embassy of Finland
P.O. Box 9101, 6109002 Tel Aviv, Israel
Tel. +972-3-745 6600
E-mail: sanomat.tel@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 30.12.2013

Utrikesminister Tuomiojas julhälsning

Det gångna åter har varit ett livligt år inom den internationella politiken. På utrikesministeriet har vi arbetat för fullt för att Finland och finländarna ska ha inflytande i världen. Jag vill framföra mitt tack för det goda samarbetet och särskilt för de många konstruktiva diskussionerna med företrädare för det civila samhället under årets lopp.

En nyhet under det gångna året är att de arktiska frågorna har blivit ett centralt politiskt tema. Regeringens arktiska strategi blev färdig och målsättningarna i den vittnar om att Finlands mål i den arktiska regionen är en del av vår politik för hållbar utveckling. Miljöns förutsättningar måste alltid tas i beaktande. All verksamhet i den arktiska regionen är av betydelse för Finland eftersom nästan var tredje person som lever norr om den 60:e breddgraden är finländare.

Vi stöder Arktiska rådets arbete och vi vill inom ramen för det vara med och utarbeta gemensamma miljö- och trafikavtal, som det finns ett stort behov av.

En annan fråga som varit på ytan det här året rör säkerhet i och skydd av informationsutbyte. Cyberfrågor står i allt högre grad på utrikesministerns agenda och cybersäkerhet har blivit en viktig del av säkerhetspolitiken. De möjligheter som den moderna informationstekniken och internet erbjuder är hisnande. I dagens värld har de en avgörande betydelse bland annat för den ekonomiska utvecklingen och innovationsverksamheten. Därför är det viktigt att internet också i framtiden är ett gemensamt nätverk. Det måste vara tillgängligt för alla och användarna måste kunna lita på det.

Den moderna tekniken och internet har emellertid också sin mörka sida, som vi fått erfara i och med spionaget mot utrikesförvaltningens eget nätverk. För att förbättra cybersäkerheten behövs förutom nationella insatser också mångsidigt internationellt samarbete. I samarbetet mellan stater krävs åtgärder som ökar förtroendet.

I internationella diskussioner framträder frågan om styrningen av internet. Finland anser att styrningen av internet också i framtiden bör ske genom flerpartssamarbete där både stater, internationella organisationer, det civila samhället och den privata sektorn deltar. Flerpartsmodellen är också central i Finlands cyberstrategi som godkändes i januari 2013. 

Mänskliga och civila rättigheter gäller också på internet. Regeringars åtgärder bör aldrig försvaga dessa. Det förekommer också motstridiga motiv och en vilja att begränsa friheten på internet. I övervakningen av internet måste vi följa principerna för en öppen och demokratisk rättstat samt respektera mänskliga rättigheter, inklusive skyddet för privatlivet. Det är regeringarnas uppgift att se till att det finns tillräckligt med giltig lagstiftning för att reglera övervakningen och samtidigt måste man fastställa under vilka omständigheter övervakningen är laglig.

Å hela utrikesministeriets vägnar vill jag önska alla en god jul och ett gott nytt år.

Erkki Tuomioja
utrikesminister

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 30.12.2013


© Finlands ambassaden, Tel Aviv | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter