Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen deltar i EU:s utvecklingsministermöte - Finlands ambassad, Tel Aviv : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS AMBASSAD, Tel Aviv

Embassy of Finland
P.O. Box 9101, 6109002 Tel Aviv, Israel
Tel. +972-3-745 6600
E-mail: sanomat.tel@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 19.2.2018

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen deltar i EU:s utvecklingsministermöte

Den 20 februari 2018 sammanträder EU:s utvecklingsministrar till ett informellt möte. Utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen företräder Finland vid mötet. Ministrarna ska bland annat diskutera finansieringen av EU:s yttre åtgärder efter 2020, som man ska fatta beslut om under budgetförhandlingarna som snart inleds.

Finland anser att det är viktigt att finansieringen av de yttre åtgärderna bättre motsvarar aktuella behov och stöder EU:s politiska prioriteringar.

”EU måste bevara sin ledande ställning i utvecklingssamarbetet, och biståndet bör koncentreras till de länder som behöver det allra mest. Vi måste fästa särskild uppmärksamhet vid finansieringens effektivitet och resultat”, konstaterar minister Virolainen.

EU:s åtgärder avseende migrationen finansieras för närvarande genom flera olika källor. För att undvika överlappningar och effektivera verksamheten framhåller Finland vikten av att utveckla samordningen mellan de olika finansieringsinstrumenten.

EU håller på att uppdatera sina relationer till 79 länder i Afrika, Karibien och Stillahavet (AKS-länderna). Samarbetet styrs nu av Cotonou-avtalet som löper ut 2020. Finland anser att relationen mellan EU och AKS-länderna ska stödja de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 och de prioriterade områdena i EU:s nya samförstånd om utveckling. Specialbehandlingen av AKS-länderna bör upphöra och partnerskapet bör vara öppet för alla utvecklingsländer som förbinder sig till avtalets principer om de mänskliga rättigheterna och demokrati. EU har för avsikt att nå samförstånd om sitt förhandlingsmandat när utvecklingsministrarna sammanträder i utrikesrådet den 22 maj 2018. Förhandlingarna med AKS-ländernas företrädare inleds i augusti 2018.

Europeiska investeringsbanken (EIB) har gjort ett förslag om att inrätta ett nytt dotterbolag som ska koncentrera sig på att finansiera utvecklingssamarbete. På detta sätt vill man effektivera användningen och fördelningen av EIB:s resurser och förbättra EIB:s synlighet i tredjeländer. Finland är redo att granska förslaget mer ingående när det finns mer information att tillgå om strukturen och olika administrativa alternativ.

Under en lunch diskuterar utvecklingsministrarna reformen av FN:s utvecklingssystem med UNDP:s generalsekreterare Achim Steiner.

Ytterligare information: Juha Kirstilä, utrikeshandels- och utvecklingsministerns specialmedarbetare, tfn 040 552 8200
Sari Lehtiranta, enhetschef, tfn 0295 352 139

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 19.2.2018


© Finlands ambassaden, Tel Aviv | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter