Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Kansalaisuus - Suomen suurlähetystö, Tel Aviv : Palvelut : Kansalaisuus

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Tel Aviv

Embassy of Finland
P.O. Box 9101, 6109002 Tel Aviv, Israel
Puh. +972-3-745 6600
E-mail: sanomat.tel@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Kansalaisuus

Lapsen kansalaisuus

Lapsi saa syntyessään Suomen kansalaisuuden, jos lapsen

  • äiti on Suomen kansalainen
  • isä on Suomen kansalainen ja äiti ulkomaalainen ja vanhemmat ovat avioliitossa keskenään
  • isä on Suomen kansalainen ja äiti ulkomaalainen, lapsi syntyy Suomessa avioliiton ulkopuolella ja miehen isyys lapseen vahvistetaan
  • isä on kuollut ennen lapsen syntymää, mutta on kuollessaan ollut Suomen kansalainen ja avioliitossa lapsen äidin kanssa
  • isä on kuollut ennen lapsen syntymää, lapsi syntyy Suomessa avioliiton ulkopuolella ja miehen isyys lapseen vahvistetaan

Lapsi saa syntyessään Suomen kansalaisuuden myös silloin, kun lapsi syntyy Suomessa eikä saa syntyessään minkään muun valtion kansalaisuutta eikä hänellä syntymänsä perusteella ole edes toissijaisesti oikeutta saada minkään vieraan valtion kansalaisuutta.

Kaksoiskansalaisuus, monikansalaisuus

1.6.2003 voimaan tulleessa kansalaisuuslaissa hyväksytään monikansalaisuus (kaksoiskansalaisuus). Suomen kansalainen ei enää menetä Suomen kansalaisuutta saadessaan toisen maan kansalaisuuden.

Monikansalaisuuteen vaikuttaa myös toisen kansalaisuusvaltion lainsäädäntö. Ulkomaalainen voi säilyttää aikaisemman kansalaisuutensa, jos hänen nykyisen kansalaisuusvaltionsa lainsäädäntö ei aseta estettä sille, että hän saa myös Suomen kansalaisuuden. Jotta henkilö ei tahtomattaan menettäisi nykyistä kansalaisuuttaan, on syytä selvittää etukäteen toisen valtion lainsäädännön suhtautuminen monikansalaisuuteen.

Suomen kansalaisuuden säilyminen 22-vuotiaana

Ulkomailla syntynyt ja asuva Suomen ja toisen valtion kaksoiskansalainen saattaa menettää Suomen kansalaisuuden 22 vuotta täyttäessään, jos hänellä ei ole riittävää yhteyttä Suomeen. Riittävä yhteys on määritelty kansalaisuuslaissa.

Riittävä yhteys Suomeen katsotaan olevan, jos:

  • henkilö on syntynyt Suomessa ja hänen kotikuntalaissa tarkoitettu kotikuntansa on Suomessa hänen täyttäessään 22 vuotta;
  • henkilön kotikunta on ollut Suomessa, taikka varsinainen asunto ja koti Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa yhteensä vähintään seitsemän vuotta ennen kuin hän on täyttänyt 22 vuotta ; tai
  • henkilö on 18 vuotta täytettyään mutta ennen 22 vuoden täyttämistä:

a) ilmoittanut kirjallisesti Suomen diplomaattiselle edustustolle tai lähetetyn virkamiehen johtamalle konsulaatille tai maistraatille haluavansa säilyttää Suomen kansalaisuuden;
b) saanut Suomen passin; tai
c) suorittanut Suomessa varusmies- tai siviilipalveluksen.

Asevelvollisuus ja kaksoiskansalaisuus

Suomen lain mukaan jokainen suomalainen mies on asevelvollinen. Tämä asevelvollisuuslain 1§:n määrittämä kansalaisvelvollisuus alkaa sen vuoden alusta, jolloin mies täyttää 18 vuotta ja jatkuu sen vuoden loppuun kun hän täyttää 60 vuotta.

Aluetoimisto voi hakemuksesta vapauttaa varusmiespalveluksesta erityisestä syystä rauhan aikana ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen, jolla on myös toisen valtion kansalaisuus, jos asianomaisen varsinainen asunto ja koti eivät ole Suomessa eikä hänellä ole tosiasiallisia siteitä Suomeen.

Asevelvollisella ei ole velvollisuutta tulla kutsuntaan eikä varusmiespalvelukseen, jos hänellä on myös toisen valtion kansalaisuus ja hänen asuinpaikkansa on viimeiset seitsemän vuotta ollut muualla kuin Suomessa. Näiden ns. seitsemän vuoden – tulkinnanalaisten ei tarvitse vapautusta erikseen hakea. Tämä edellyttää, että asevelvollisen tiedot ovat ajan tasalla Suomen väestötietojärjestelmässä.  Vapautettu monikansalainen asevelvollinen voidaan määrätä palvelukseen, jos hän muuttaa Suomeen ennen sen vuoden loppua, jolloin hän täyttää 30 vuotta.

Lisätietoja: Puolustusvoimat

Kansalaisuusilmoituksen tekeminen

Kansalaisuushakemus jätetään Suomessa paikallispoliisille.
Kansalaisuusilmoitus (jolla entinen Suomen kansalainen voi saada Suomen kansalaisuuden takaisin), jätetään ensisijaisesti Suomessa käydessä poliisilaitokselle. Ilmoituksen voi jättää myös asuinvaltiossaan Suomen edustustoon.

Kansalaisuusilmoitus sähköisesti

Kansalaisuusilmoituksen voi nyt tehdä sähköisesti. Ilmoituksen tekijän on siitä huolimatta käytävä henkilökohtaisesti Suomen edustustossa ulkomailla tai Suomessa poliisin toimipisteessä. Sähköinen järjestelmä nopeuttaa ilmoituksen käsittelyä ja käsittelyn etenemistä voi seurata verkossa. Lisätietoja Maahanmuuttoviraston sivuilta www.migri.fi.

Ilmoitus voidaan ottaa käsittelyyn vasta sen jälkeen, kun ilmoituksen jättäjä on käynyt todistamassa henkilöllisyytensä ja esittämässä alkuperäiset asiakirjat sekä maksanut käsittelymaksun Suomen edustustossa ulkomailla tai Suomessa poliisin toimipisteessä. Tel Avivin edustustossa maksut otetaan vastaan ainoastaan käteisellä Israelin shekeleissä.

Ilmoituksella Suomen kansalaisuuden voi saada:

Lisätietoa

Maahanmuuttovirasto – Suomen kansalaisuus

Tulosta

Tämä dokumentti

Muualla verkossa

Päivitetty 21.1.2014


© Suomen suurlähetystö, Tel Aviv | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot